Analiza oleju turbinowego

Dzisiejsze turbiny poddaje się coraz ostrzejszym warunkom roboczym. Te wymagania powodują rozkład oleju, co przyczynia się do niższej wydajności, korozji i w końcu awarii urządzeń.

Turbina

Badanie oleju turbinowego

Systematyczny monitoring stanu oleju to gwarancja bezawaryjnej pracy maszyn przez długi czas oraz wskaźnik do diagnozy innych układów. W OliTest prowadzimy profesjonalne badania oleju turbinowego, podczas których pod uwagę bierzemy zmiany właściwości oleju, a także obecność zanieczyszczeń. Dzięki badaniom i dokładnej analizie, jesteśmy w stanie szybko określić przydatność oleju do dalszej eksploatacji. Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta – skontaktuj się z nami, aby poznać jej szczegóły.

  • Stopień utlenienia Utlenianie może być zainicjowane przez obecność metali pochodzących z procesów zużycia, wpływ powietrza, wyższe prędkości robocze oraz temperaturę.
  • Degradacja termiczna Wysokie temperatury pracy powodują zmiany chemiczne w oleju bazowym i dodatkach prowadząc do powstawania osadów i w rezultacie awarii.
  • Zanieczyszczenia Turbiny są narażone na różne zanieczyszczenia, takie jak pyły, woda, chemikalia i produkty zużycia metali. Elementy te przyczyniają się do wielu problemów, takich jak utlenianie oraz pienienie.
Turbiny Turbina wodna Turbina parowa Turbina gazowa Turbina wiatrowa
Metale zużyciowe
Zanieczyszczenia
Dodatki
Lepkość kinematyczna (100˚C)
Lepkość kinematyczna (40˚C)
Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie) X
Woda metodą KF
TAN (Liczba kwasowa)
Inhibitor utleniania X
Odczyn pH X
Klasa czystości
Zdolność wydzielania powietrza X X
Liczba deemulgacyjna X X
Pienienie X
Odporność na utlenianie X
Właściwości przeciwkorozyjne X X

Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910