Filtracja olejów

Filtrowanie nowego i zużytego oleju, utrzymywanie go w czystości przedłuży żywotność oleju i ochroni sprzęt przed zużyciem.Większość wszystkich przedwczesnych awarii maszyn można przypisać zanieczyszczeniu.Kluczem do sukcesu jest oczyszczenie nowego oleju, który trafia do zakładu i utrzymanie go w czystości przez cały okres jego eksploatacji. Poprzez ustanowienie odpowiedniej klasy czystości ISO i utrzymywanie jej, przedłużysz żywotność oleju i sprzętu.Usuwając cząsteczki stałe oraz wodę, możemy chronić sprzęt przed nadmiernym zużyciem.Jeśli chcesz poprawić swoje obecne wysiłki w zakresie niezawodności smarowania i zapewnić odpowiednią czystość stosowanych olejów chętnie ci w tym pomożemy.

Trzy etapy skutecznego programu kontroli zanieczyszczeń to:

  • Zdefiniuj cele dotyczące poziomu zanieczyszczenia cząstkami stałymi i wodą oraz określ dopuszczalne limity właściwosci olejów
  • W razie potrzeby zainicjuj działania naprawcze, aby osiągnąć cele
  • Monitoruj zaniczyszczenie względem wartości docelowych i utrzymuj bezpieczne poziomy

Korzyści płynące z poprawy czystości oleju będą oznaczać:

  • zwiększoną żywotność sprzętu
  • dłuższą żywotność oleju
  • zmniejszone zużycie płynów eksploatacyjnych
  • zmniejszony wpływ na środowisko

Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910