Analiza oleju przekładniowego

Przekładnie są narażone na pracę w coraz cięższych warunkach, podczas gdy wymaga się od nich ciągłego zwiększania wydajności. Wiele przestojów maszyn przemysłowych jest powodowana awariami przekładni. Program oceny kondycji środków smarnych pomoże zminimalizować ryzyko takich awarii. Skrzynie biegów i przekładnie powinny być monitorowane pod kątem jakichkolwiek śladów zużycia, brudu oraz zanieczyszczenia wodą. Ponieważ standardowa analiza oleju daje ograniczony obraz zużycia ze względu na brak możliwości zidentyfikowania cząstek o rozmiarach większych niż 10-15 mikronów, konieczna może być analiza ferrograficzna.

Przekładnie

Lepkość oleju przekładniowego

Wymiana przekładni, w porównaniu do kosztów odpowiedniego środka smarnego, jest bardzo kosztowna, dlatego warto zainwestować w wysokiej klasy płyny, aby tego uniknąć. Jakość oleju przekładniowego zależy od wielu czynników, a jednym z podstawowych parametrów jest lepkość. Odpowiednio dobrany olej nie tylko pozwala maszynie działać, ale również zwiększa jej żywotność. Powinien dokładnie pokrywać części, które podczas pracy narażone są na nieustanny kontakt i działanie takich sił, jak tarcie. Zbyt wysoka lepkość do potrzeb urządzenia może jednak skutkować kłopotami z cyrkulacją oleju, co również wpłynie niekorzystnie na wydajność maszyny.

Wskaźnik lepkości oleju przekładniowego

Wymieniając olej przekładniowy, powinniśmy zwrócić uwagę na specyfikację, którą określają odpowiednie wskaźniki. Lepkość płynu oznacza się według normy SAE J306. Tak opracowany standard pozwala wybrać odpowiedni produkt, a tym samym nie zaszkodzić urządzeniom. Wskaźnik określa klasy lepkości za pomocą liczb 70, 75, 80, 85, 90, 110, 140, 190. Dzięki temu wybór staje się dużo prostszy, jeśli wiemy, jak je odczytać. Dodatkowo światowe normy jakości oleju przekładniowego opisuje klasyfikacja API. Badanie oleju pozwala nie tylko na odpowiednie oznaczenie produktu, ale przede wszystkim ma wpływ na wybór najlepszego środka smarnego. Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Poprzez wdrożenie programu oceny kondycji środków smarnych, można monitorować i kontrolować zanieczyszczenie oleju przekładniowego i jego kondycję. Nasz program analizy oleju ocenia następujące wskaźniki dla systemu przekładniowego:

  • Stopień degradacji Wydajność przekładni może ulec pogorszeniu, jeżeli lepkość oleju znacznie zmieni swoją wartość lub jeżeli w oleju nastąpią procesy utleniania.
  • Zanieczyszczenia Typowymi zanieczyszczeniami są metale, ciała stałe i woda. Powinny one być natychmiast usunięte ze skrzyń biegów i przekładni, ponieważ pozostając w systemie skracają jego żywotność oraz obniżają wydajność.
  • TAN Wzrost liczby kwasowej zwykle wskazuje na utlenianie, zanieczyszczenie wodą lub kwasowymi produktami. TAN jest dobrym wskaźnikiem serwisowania oleju.
Przekładnie Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4
Metale zużyciowe
Zanieczyszczenia
Dodatki uszlachetniające
Lepkość kinematyczna (100˚C) X X X X
Lepkość kinematyczna (40˚C)
Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)
Woda %
Woda metodą KF X X
TAN (Liczba kwasowa) X
Klasa czystości X X X

Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910