Analiza oleju silnikowego

Program Oceny Kondycji Środków Smarnych sprawdza i mierzy liczne parametry w zużytym oleju silnikowym, w ten sposób monitoruje stopień zużycia, wcześnie wykrywa problemy oraz wydłuża żywotność silnika. OilTest oferuje analizy dla wielu typów silników:

 • Silniki benzynowe i wysokoprężne samochodów osobowych i ciężarówek.
 • Średnioobrotowe silniki wysokoprężne używane w lokomotywach, statkach i energetyce.
 • Wolnoobrotowe silniki wysokoprężne do napędu jednostek pływających i wykorzystywane w energetyce.
 • Silniki motocyklowe.
 • Wysokowydajne silniki samochodów wyścigowych.
 • Silniki tłokowe stosowane w lotnictwie zgodne z Wytycznymi nr 9 Prezesa ULC
Silnik

Analiza oleju silnikowego

Chcąc zadbać o prawidłowe funkcjonowanie silnika spalinowego przez długi czas, należy kontrolować zarówno stopień zużycia oleju silnikowego, jak i jego czystość, aby zapobiec ewentualnym awariom, a także wydłużyć okres eksploatacji. W celu sprawdzenia podstawowych parametrów środka smarnego w silniku warto skorzystać z usługi analizy oleju silnikowego, którą oferujemy w OilTest. Przeprowadzamy specjalistyczne badania, aby ocenić jego przydatność do dalszego użytkowania, a tym samym zapewnić maszynie niezawodne działanie.

Test oleju silnikowego w firmie OilTest

Specjalizujemy się w badaniach olejów silnikowychlaboratorium, w którym zajmujemy się silnikami benzynowymi samochodów osobowych i ciężarowych, wolnoobrotowymi jednostek pływających, wysokowydajnymi montowanymi w pojazdach wyścigowych, tłokowych dla lotnictwa, ale nie tylko. Badanie oleju pozwala przede wszystkim na uniknięcie awarii wynikających z jego znacznego zużycia, wydłużenie okresu eksploatacji oraz oszczędność związaną z korzystaniem z urządzeń.

Lepkość oleju silnikowego, liczba kwasowa, zanieczyszczenia stałe – badane parametry

Przeprowadzając testy oleju silnikowego, w OilTest sprawdzamy wszystkie czynniki kluczowe dla jego prawidłowej eksploatacji. Badamy między innymi takie parametry jak liczba kwasowa i zasadowa, zawartość zanieczyszczeń stałych, ilość sadzy, stopień nitrowania czy klasa lepkości oleju silnikowego. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych, niezawodnych metod, aby zagwarantować dokładność oraz profesjonalizm testów.

Określenie klasy lepkości, ilości sadzy i nie tylko – analiza oleju silnikowego

W naszej firmie świadczymy profesjonalne usługi analizy olejów silnikowych w konkurencyjnej cenie, które chronią przed koniecznością jego przedwczesnej wymiany, a także usterkami silnika. Przeprowadzamy dokładne badania w ciągu maksymalnie 24 godzin, a następnie przekazujemy ich wyniki za pośrednictwem e-maila. Jeśli chcą Państwo sprawdzić lepkość, czystość oraz skład oleju silnikowego, zapraszamy do kontaktu z OilTest!

Twoja analiza oleju silnikowego będzie obejmować pomiar następujących parametrów

 • Analiza spektrograficzna W okresie eksploatacyjnym urządzenia generują z różną intensywnością cząstki zużyciowe pochodzące z różnych elementów konstrukcyjnych, np. Fe, Cu, Cr, Pb, Ni, Al. Analiza zawartości pierwiastków w olejach smarowych jest podstawowym oznaczeniem w nadzorze nad stanem urządzenia. Cykliczna obserwacja zmian zawartości pierwiastków w próbkach olejowych daje podstawy do podjęcia czynności serwisowych mogących zapobiec awarii.
 • Lepkość kinematyczna Jedna z najważniejszych właściwości oleju. Parametr ten jest miarą tarcia wewnętrznego cieczy. W analizie olejów z eksploatacji, wartość uzyskanej lepkości porównuje się z wartością dla oleju świeżego w celu określenia czy nastąpiło nadmierne rozcieńczenie lub zatężenie.
 • TAN Liczba kwasowa jest miarą ilości kwasów lub dodatków kwasowych w oleju. Wzrost TAN zwykle wskazuje na utlenianie, zanieczyszczenie wodą lub kwasowymi produktami.
 • TBN Całkowita liczba zasadowa określa zdolność oleju do neutralizacji produktów kwaśnych. Zazwyczaj nie powinno się dopuszczać do spadku wartości TBN więcej niż 50-65%.
 • Zanieczyszczenia stałe Zanieczyszczenia są przyczyną większości uszkodzeń. Rodzaj ciał stałych zależy od budowy układu. W silnikach wysokoprężnych głównym składnikiem jest zazwyczaj sadza. W układach benzynowych są to cząstki pochodzące z procesów zużyciowych i produkty utleniania oleju.
 • Sadza Zazwyczaj spowodowana obniżoną wydajnością spalania. Sadza przyśpiesza zużycie silnika, zwłaszcza w silnikach wykorzystujących technologię recyrkulacji spalin.
 • Płyn chłodzący Jedno z najbardziej destrukcyjnych zanieczyszczeń w oleju silnikowym. Płyn chłodzący może zwiększyć lepkość oleju lub doprowadzić do innych problemów, takich jak korozja w układzie i zatykanie filtrów.
 • Rozcieńczenie paliwem Rozcieńczenie oleju paliwem prowadzi do problemów, takich jak zmniejszenie lepkości, zwiększenie lotności, osłabienie właściwości myjących, korozji i innych.
 • Inne parametry Takie jak stopień nitrowania, utleniania, sulfonowania, zawartość metali zużyciowych i specyficznych dodatków uszlachetniających. Metale zużyciowe oznacza się w celu wskazania obszaru występowania problemu w maszynie. Przez analizę dodatków można zweryfikować typ oleju i ocenić stopień jego degradacji. Parametry te są rozpatrywane pod kątem serwisowania oleju oraz aby wskazać przyczyny problemów wykryte w wyniku innych analiz.
SilnikiZestaw 1Zestaw 2Zestaw 3Zestaw 4
Metale zużyciowe
Zanieczyszczenia
Dodatki uszlachetniające
Lepkość kinematyczna (100˚C)
Lepkość kinematyczna (40˚C)XX
Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)
Woda %
Woda metodą KFXX
TAN (Liczba kwasowa)XX
TBN (liczba zasadowa)X
Zanieczyszczenia stałeXXX

Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910