Usługi

Różni klienci, ten sam cel: większa niezawodność po niższych kosztach

Usługi OilTest zaspokoją wielu Klientów mających ten sam cel: poprawa niezawodności i wydajności sprzętu przy jednoczesnym obniżeniu całkowitych kosztów eksploatacji. Korzystając z badań środków smarnych, usprawnisz swój proaktywny program konserwacji urządzeń. Na podstawie unikalnych danych z każdego urządzenia lub jego elementu, program przewidywania awarii zmniejszy czas przestojów, koszty napraw oraz ilości zmarnowanego oleju.

Przemysł na całym świecie czerpie korzyści z proaktywnej konserwacji. Nasi klienci pochodzą z różnych sektorów gospodarki, takich jak motoryzacja, kolej, lotnictwo, gospodarka odpadami, budownictwo, górnictwo, energetyka, rolnictwo i innych.


Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910