Program Oceny Kondycji Środków Smarnych

OilTest oferuje Program Oceny Kondycji Środków Smarnych składający się z czterech części

 • Poboru próbek z odpowiedniego układu urządzenia w określonych odstępach czasu
 • Przekazaniu próbek do laboratorium, gdzie zostaną wykonane testy
 • Fachowej i niezależnej oceny właściwości funkcjonalnych oleju oraz stanu technicznego urządzenia
 • Dostarczeniu Klientowi wyników badań wraz z rekomendacją odnośnie dalszej eksploatacji

Informacje dostarczane przez OilTest są wykorzystywane do monitoringu stanu technicznego urządzenia i pomagają w ograniczaniu kosztów eksploatacji.

Jak najefektywniej wybrać odpowiedni Program Oceny Kondycji Środków Smarnych dla Twoich potrzeb?

1. Określ swoje podstawowe cele

Analiza oleju może być stosowana do oceny stopnia wykorzystania podzespołów, konserwacji i zarządzania:

Wykorzystanie

 • Zwiększanie marginesów bezpieczeństwa pracy
 • Zmniejszanie czasu przestojów/lepsze wykorzystanie urządzeń
 • Zwiększanie żywotności podzespołów
 • Kontrola gotowości do pracy urządzeń i konieczności wymiany podzespołów
 • Zmniejszenie zużycia paliwa i oleju

Utrzymanie

 • Identyfikacja i pomiar stopnia zanieczyszczenia i zużycia podzespołów
 • Eliminacja niepotrzebnych remontów i inspekcji
 • Zmniejszenie ryzyka awarii w czasie eksploatacji
 • Określenie najlepszych odstępów czasu między kolejnymi serwisami smarowniczymi

Zarządzanie
Lepsze zarządzanie budżetem poprzez prognozowanie kosztów serwisu i remontów. Prawie każde urządzenie, które posiada układ smarowania może być objęte programem badania oleju. Te systemy, których wydajność wpływa bezpośrednio na dalsze działanie danej jednostki lub których działalność jest najbardziej rentowna, są najlepszymi kandydatami do rutynowej analizy oleju.

2. Ostrożnie rozważ wybór najlepszego wykonawcy dla analizy oleju

Pamiętaj, że najlepiej wybrać firmę niezależną. Firmy świadczące kompleksowe usługi w zakresie gospodarki smarowniczej mogą zawyżać częstotliwość zmiany oleju.

3. Wybierz odpowiednie testy dla swoich potrzeb

Różne kombinacje testów fizycznych i chemicznych są używane do pomiarów właściwości samego oleju oraz określenia zawartości zanieczyszczeń i pierwiastków chemicznych zawieszonych w nim.

OilTest rekomenduje odpowiednio dobrane zestawy badań dla różnych rodzajów środków smarnych.


Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910