Analiza cieczy hydraulicznych


Systemy hydrauliczne należą do jednych z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia i muszą być ściśle monitorowane. 80% wszystkich awarii systemów hydraulicznych spowodowane jest złym stanem cieczy w nich pracujących. Nasz program analizy płynów hydraulicznych będzie monitorować stopień utlenienia (przez pomiar zawartości metali zużyciowych, liczbę cząstek i lepkość) i klasę czystości.Hydraulika

Badanie oleju hydraulicznego

Aby układ hydrauliczny mógł działać w pełni sprawnie, należy regularnie kontrolować stan cieczy stanowiących jeden z głównych elementów układu. Ich zadaniem jest m.in. przenoszenie energii z napędu hydraulicznego do silnika, smarowanie elementów ruchomych, odprowadzanie zanieczyszczeń i ciepła czy ochrona przed korozją. Właśnie dlatego tak ważna jest jakość cieczy hydraulicznych, do których zaliczamy np. olej hydrauliczny. Jako specjaliści w zakresie diagnostyki urządzeń i rozwiązań w technice smarowania przeprowadzamy kompleksowe badania cieczy hydraulicznych.

Analiza OilTest – co badamy?

Ze względu na to, jak ważne funkcje pełnią ciecze w układach hydraulicznych, należy zwrócić szczególną uwagę na ich parametry. W naszej firmie specjalizujemy się w przeprowadzaniu analiz cieczy hydraulicznych, które obejmują kontrolę takich właściwości jak lepkość oleju hydraulicznego, klasa czystości oleju czy zawartość metali zużyciowych.

Badanie lepkościklasy czystości oleju hydraulicznego – dlaczego warto?

Ocena stopnia zużycia oleju pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości, a tym samym przedłużenie czasu eksploatacji oleju hydraulicznego. Analizując jego lepkość czy zawartość metali zużyciowych, możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacji i bezawaryjne użytkowanie układu hydraulicznego. Zapraszamy do współpracy Klientów zajmujących się utrzymaniem ruchu, mechaniką czy energetyką. Zapewniamy profesjonalne usługi, szybkość działania, jak również konkurencyjne ceny. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu!

  • Zanieczyszczenia Zanieczyszczenia takie jak woda, powietrze, piana oraz cząstki stałe mogą drastycznie zmienić właściwości płynu hydraulicznego, zarówno fizyczne jak i chemiczne, co powoduje przyspieszone zużycie oleju i uszkodzenia drobnych tolerancji zaworów, silników i siłowników.
  • Metale z procesów zużyciowych Metale zużyciowe z pomp i innych elementów urządzeń mogą spowodować uszkodzenia i wpływają na funkcjonowanie precyzyjnych systemów hydraulicznych maszyn lub pras.
  • Ciepło Nadmierne przegrzanie może znacznie zmniejszyć lepkość i potencjalnie skrócić żywotność oleju hydraulicznego oraz zmienić jego parametry.
Systemy hydrauliczne Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4
Metale zużyciowe
Zanieczyszczenia
Dodatki uszlachetniające
Lepkość kinematyczna (100˚C) X X X X
Lepkość kinematyczna (40˚C)
Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)
Woda %
Woda metodą KF X X
TAN (Liczba kwasowa) X X X
Klasa czystości X

Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910