Analiza chłodziw

Program analizy płynu chłodzącego pozwala na monitorowanie stanu systemu chłodzenia, ocenianie właściwości antykorozyjnych chłodziwa, wykrywanie oznak korozji oraz nieprawidłowego poziomu glikolu. To może dziwić, że chociaż płyn chłodzący jest często określany jako „przeciwzamarzacz” jego rola w zapobieganiu zamarzaniu chłodziwa w niskich temperaturach to tylko część jego funkcji. W rzeczywistości tak samo ważną rolą jest zapobieganie wrzeniu płynu chłodzącego w wysokich temperaturach. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać stan chłodziwa z programem badań OilTest i jak najlepiej chronić swoje maszyny.

Ciecze obiegowe w układach chłodniczych i grzewczych tak samo jak oleje smarowe ulegają degradacji i zanieczyszczeniu co znacząco wpływa na ich właściwości. Stosowanie zużytych cieczy nie tylko doprowadza do spadku wydajności urządzeń, ale także może być przyczyną poważnych awarii.

Analiza chłodziw

OilTest oferuje kompleksową diagnostykę płynów chłodniczych z eksploatacji obejmującą następujące parametry

Chłodziwa Zestaw 1 Zestaw 2
Gęstość
Odczyn pH
Rezerwa alkaliczna
Czystość
Zawartość glikolu
Temperatura krystalizacji
Temperatura wrzenia X
Właściwości korozyjne X
Twardość X
Azotyny X
Życie biologiczne X

Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910