Pobieranie próbek

Pobranie reprezentatywnej próbki jest pierwszym krokiem do sukcesu twojego programu analizy oleju. OilTest dostarczy Ci wszystkich niezbędnych narzędzi do pobierania próbek, identyfikacji i przesłania ich do analizy.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, próbkę oleju należy pobrać natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Pamiętaj, że zanieczyszczenia stałe, woda i inne osady opadają na dno zbiornika, podczas gdy lekkie frakcje mają tendencję do unoszenia się.

  • Próbki powinny być zawsze pobierane w ten sam sposób i z tego samego punktu.
  • Używaj zawsze czystych, suchych i trwałych pojemników.

Przekaż próbki do laboratorium

  • Wypełnij uprzednio wydrukowaną kartę informacyjną próbki.
  • Oznacz butelkę.
  • Umieść butelkę i kartę informacyjną próbki w woreczku strunowym, następnie zapakuj do pudełka i wyślij na adres laboratorium.
Odetnij odpowiednią długość rurki tnąc pod kątem, w ten sposób rurka nie przyssie się do ścianki.
1

Odetnij odpowiednią długość rurki tnąc pod kątem, w ten sposób rurka nie przyssie się do ścianki.

Umieść koniec rurki w odpowiednim punkcie poboru tak, aby końcówka przewodu znajdowała się w środkowej fazie oleju.
2

Umieść koniec rurki w odpowiednim punkcie poboru tak, aby końcówka przewodu znajdowała się w środkowej fazie oleju.

Przełóż drugi koniec rurki przez górny otwór pompki.
3

Przełóż drugi koniec rurki przez górny otwór pompki.

Umieść butelkę w pompce.
4

Umieść butelkę w pompce.

Wytwórz próżnię w pompce ciągnąc tłokiem 1 do 3 razy. Butelka będzie teraz się wypełniać cieczą. Upewnij się czy butelka jest ustawiona pionowo i wyżej niż powierzchnia cieczy.
5

Wytwórz próżnię w pompce ciągnąc tłokiem 1 do 3 razy. Butelka będzie teraz się wypełniać cieczą. Upewnij się czy butelka jest ustawiona pionowo i wyżej niż powierzchnia cieczy.

Aby uniknąć zanieczyszczenia kolejnej próbki, odetnij zabrudzony koniec rurki przed wyciągnięciem go z pompy. Pompa jest teraz gotowa do następnego zadania wraz z nową rurką i butelką.
6

Aby uniknąć zanieczyszczenia kolejnej próbki, odetnij zabrudzony koniec rurki przed wyciągnięciem go z pompy. Pompa jest teraz gotowa do następnego zadania wraz z nową rurką i butelką.


Grupa ATE
ul. gen. J. Sowińskiego 11
44-121 Gliwice

NIP: 969-155-84-35
REGON: 361303910