Instrukcja pobierania próbek oleju

Pobranie reprezentatywnej próbki jest pierwszym krokiem do sukcesu twojego programu analizy oleju. OilTest dostarczy Ci wszystkich niezbędnych narzędzi do pobierania próbek, identyfikacji i przesłania ich do analizy.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, próbkę oleju należy pobrać natychmiast po wyłączeniu urządzenia. Pamiętaj, że zanieczyszczenia stałe, woda i inne osady opadają na dno zbiornika, podczas gdy lekkie frakcje mają tendencję do unoszenia się.

  • Próbki powinny być zawsze pobierane w ten sam sposób i z tego samego punktu.
  • Używaj zawsze czystych, suchych i trwałych pojemników.

Przekaż próbki do laboratorium:

  • Wypełnij uprzednio wydrukowaną kartę informacyjną próbki.
  • Oznacz butelkę.
  • Umieść butelkę i kartę informacyjną próbki w woreczku strunowym, następnie zapakuj do pudełka i wyślij na adres laboratorium.