Analizy środków smranych i chłodziw z eksploatacji

Jeśli szukasz sposobu jak zapobiec awarii maszyny, zwiększyć jej wydajność i zdobyć przewagę konkurencyjną, OilTest oferuje pełną linię predykcyjnych technologii analizy, których potrzebujesz. Nasze rozwiązania laboratoryjne ocenią stan twoich cieczy eksploatacyjnych i urządzeń bez wyłączania z pracy.

Wykonywane przez OilTest badania analityczne środków smarnych, olejów elektroizolacyjnych, płynów chłodniczych i płynów technologicznych zapewnią, że twój system będzie działał z maksymalną wydajnością.

OFERUJEMY KLIENTOM SZEROKI ZAKRES USŁUG:

Wykonywanie analiz chemicznych i fizykochemicznych olejów, środków smarnych i chłodziw:

 • Oleje silnikowe (benzynowe, diesla, gazowe)
 • Oleje hydrauliczne
 • Oleje przekładniowe
 • Oleje sprężarkowe
 • Oleje turbinowe
 • Oleje elektroizolacyjne
 • Oleje z obiegów cyrkulacyjnych
 • Oleje z układów odprowadzających ciepło
 • Chłodziwa
 • Inne

Podstawowe badania obejmujące:

 • Zawartość metali pochodzących z procesów zużycia
 • Zawartość dodatków uszlachetniających
 • Zawartość zanieczyszczeń, sadzy, wody, glikolu, paliwa
 • Ocenę kondycji oleju: lepkość kinematyczna w 40°C i 100°C; wskaźnik lepkości, stopień utlenienia, sulfonowania, nitrowania, wygląd, liczba kwasowa, liczba zasadowa i czystość

Fachową i niezależną ocenę wyników badań oraz profesjonalne doradztwo w zakresie działań naprawczych

Profesjonalne i czytelne przedstawienie wyników badań na sprawozdaniach.