Analiza oleju ze skrzyń biegów

Diagnostyka oleju ze skrzyń biegów

Zmienne warunki pracy powodują większe wyzwania dla olejów przekładniowych. Konsumenci oraz pojazdy użytkowe niejednokrotnie stawiają czoła ciężkim ładunkom, ciągłej pracy, poruszaniem się w korkach. Takie warunki pracy mogą powodować procesy rozpadu termicznego w płynie transmisyjnym. Poza narażeniem na ciężkie warunki, oleje przekładniowe są bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia, takie jak metale, ciała stałe i wilgoć. Nasz program analizy płynów przekładniowych sprawdzi ich kondycję użytkową i poziom zanieczyszczeń.

  • Zanieczyszczenia: Bardzo często metale, cząstki stałe i wilgoć przedostają się do płynu przekładniowego. Zanieczyszczenia, które pozostają w systemie skracają żywotność przekładni, obniżają wydajność i ostatecznie niszczą go do momentu, w którym będzie musiał zostać wyremontowany lub wymieniony.
  • Ciepło: Praca w ekstremalnych warunkach przyśpiesza rozpad termiczny olejów. Powoduje to przegrzanie oraz utlenienie oleju przekładniowego i powstawanie osadów.

Skrzynie biegów

Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4
Metale zużyciowe
Zanieczyszczenia
Dodatki uszlachetniające
Lepkość kinematyczna (100˚C) X X X X
Lepkość kinematyczna (40˚C)
Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)
Woda %
Woda metodą KF X X
TAN (Liczba kwasowa) X
Klasa czystości X X X