Analiza oleju turbinowego

Diagnostyka oleju turbinowego

Dzisiejsze turbiny poddaje się coraz ostrzejszym warunkom roboczym. Te wymagania powodują rozkład oleju, co przyczynia się do niższej wydajności, korozji i w końcu awarii urządzeń.

  • Stopień utlenienia: Utlenianie może być zainicjowane przez obecność metali pochodzących z procesów zużycia, wpływ powietrza, wyższe prędkości robocze oraz temperaturę.
  • Degradacja termiczna: Wysokie temperatury pracy powodują zmiany chemiczne w oleju bazowym i dodatkach prowadząc do powstawania osadów i w rezultacie awarii.
  • Zanieczyszczenia: Turbiny są narażone na różne zanieczyszczenia, takie jak pyły, woda, chemikalia i produkty zużycia metali. Elementy te przyczyniają się do wielu problemów, takich jak utlenianie oraz pienienie.

 Turbiny

Badanie podstawowe  Turbina wodna  Turbina gazowa  Turbina parowa 
 Metale zużyciowe
 Zanieczyszczenia
 Dodatki
 Lepkość kinematyczna (100˚C)
Lepkość kinematyczna (40˚C) 
 Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)
 Woda metodą KF
 TAN (Liczba kwasowa)
 Inhibitor utleniania
 Odczyn pH
Klasa czystości 
 Zdolność wydzielania powietrza
 Liczba deemulgacyjna
 Pienienie
 Odporność na utlenianie
Właściwości przeciwkorozyjne X X