Analiza oleju sprężarkowego

Diagnostyka oleju sprężarkowego

Nic nie zatrzyma zakładu produkcyjnego szybciej niż awaria sprężarki. Zarządzanie lepkością środka smarnego sprężarki jest konieczne do utrzymania jej w ruchu. W sprężarkach, płyn smarujący sprawuje wiele funkcji. Zapobiega wyciekom, smaruje ruchome części i pełni funkcje chłodziwa.

Sprężarki zazwyczaj mogą pracować wiele lat na tym samym oleju, ale w przypadku pojawienia się zanieczyszczeń, konieczne jest natychmiastowe działanie. OilTest sprawdzi olej z eksploatacji sprężarki pod kątem lepkości, jakości oleju, obecności wody i innych zanieczyszczeń. Bardzo ważne jest aby uważnie monitorować zanieczyszczenia, szczególnie produkty kwasowe i bardzo drobne cząstki stałe.

  • Lepkość: Zarządzanie lepkością oleju jest kluczowe dla utrzymania wydajnej pracy sprężarki. Środki smarne są narażone na zanieczyszczenia wieloma czynnikami, które mogą mieć wpływ na lepkość, tym samym pogarszając zdolność płynu do chłodzenia urządzenia i prawidłowego smarowania ruchomych części.
  • Stopień utlenienia: Utlenianie może być zainicjowane przez obecność metali pochodzących z procesów zużycia, wpływ powietrza, wyższe prędkości robocze oraz temperaturę.
  • TAN: Wzrost liczby kwasowej zwykle wskazuje na utlenianie, zanieczyszczenie wodą lub kwasowymi produktami. TAN jest dobrym wskaźnikiem serwisowania oleju.

Kontrola lepkości zalecana jest częściej niż raz w miesiącu dla utrzymania dobrej kondycji sprężarki i wyeliminowania nieoczekiwanych awarii.

Przekładnie

Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4
Metale zużyciowe
Zanieczyszczenia
Dodatki uszlachetniające
Lepkość kinematyczna (100˚C) X X X X
Lepkość kinematyczna (40˚C)
Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie,Sulfonowanie)
Woda %
Woda metodą KF X X
TAN (Liczba kwasowa) X
Klasa czystości X X X