Analiza oleju silnikowego

Diagnostyka oleju silnikowego

Program Oceny Kondycji Środków Smarnych sprawdza i mierzy liczne parametry w zużytym oleju silnikowym, w ten sposób monitoruje stopień zużycia, wcześnie wykrywa problemy oraz wydłuża żywotność silnika. OilTest oferuje analizy dla wielu typów silników:

 • Silniki benzynowe i wysokoprężne samochodów osobowych i ciężarówek.
 • Średnioobrotowe silniki wysokoprężne używane w lokomotywach, statkach i energetyce.
 • Wolnoobrotowe silniki wysokoprężne do napędu jednostek pływających i wykorzystywane w energetyce.
 • Silniki motocyklowe.
 • Wysokowydajne silniki samochodów wyścigowych.

 

Twoja analiza oleju silnikowego będzie obejmować pomiar następujących parametrów:

 • Lepkość kinematyczna: jedna z najważniejszych właściwości oleju. Parametr ten jest miarą tarcia wewnętrznego cieczy. W analizie olejów z eksploatacji, wartość uzyskanej lepkości porównuje się z wartością dla oleju świeżego w celu określenia czy nastąpiło nadmierne rozcieńczenie lub zatężenie.
 • TAN: Liczba kwasowa jest miarą ilości kwasów lub dodatków kwasowych w oleju. Wzrost TAN zwykle wskazuje na utlenianie, zanieczyszczenie wodą lub kwasowymi produktami.
 • TBN: Całkowita liczba zasadowa określa zdolność oleju do neutralizacji produktów kwaśnych. Zazwyczaj nie powinno się dopuszczać do spadku wartości TBN więcej niż 50-65 %.
 • Zanieczyszczenia stałe: Zanieczyszczenia są przyczyną większości uszkodzeń. Rodzaj ciał stałych zależy od budowy układu. W silnikach wysokoprężnych głównym składnikiem jest zazwyczaj sadza. W układach benzynowych są to cząstki pochodzące z procesów zużyciowych i produkty utleniania oleju.
 • Sadza: Zazwyczaj spowodowana obniżoną wydajnością spalania. Sadza przyśpiesza zużycie silnika, zwłaszcza w silnikach wykorzystujących technologię recyrkulacji spalin.
 • Płyn chłodzący: Jedno z najbardziej destrukcyjnych zanieczyszczeń w oleju silnikowym. Płyn chłodzący może zwiększyć lepkość oleju lub doprowadzić do innych problemów, takich jak korozja w układzie i zatykanie filtrów.
 • Rozcieńczenie paliwem: Rozcieńczenie oleju paliwem prowadzi do problemów, takich jak zmniejszenie lepkości, zwiększenie lotności, osłabienie właściwości myjących, korozji i innych.
 • Inne parametry, takie jak stopień nitrowania, utleniania, sulfonowania, zawartość metali zużyciowych i specyficznych dodatków uszlachetniających. Metale zużyciowe oznacza się w celu wskazania obszaru występowania problemu w maszynie. Przez analizę dodatków można zweryfikować typ oleju i ocenić stopień jego degradacji. Parametry te są rozpatrywane pod kątem serwisowania oleju oraz aby wskazać przyczyny problemów wykryte w wyniku innych analiz.
 Silniki Zestaw 1  Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4
 Metale zużyciowe  ✓
 Zanieczyszczenia  ✓  ✓
 Dodatki uszlachetniające  ✓
 Lepkość kinematyczna (100˚C)
 Lepkość kinematyczna (40˚C) X X X X
 Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)  ✓
 Woda %
 Woda metodą KF  X  X X X
 TAN (Liczba kwasowa)  X  X  
TBN (liczba zasadowa)  X      
Zanieczyszczenia stałe  X  X  X