Analiza oleju przekładniowego

Diagnostyka oleju przekładniowego

Przekładnie są narażone na pracę w coraz cięższych warunkach, podczas gdy wymaga się od nich ciągłego zwiększania wydajności. Wiele przestojów maszyn przemysłowych jest powodowana awariami przekładni. Program oceny kondycji środków smarnych pomoże zminimalizować ryzyko takich awarii. Skrzynie biegów i przekładnie powinny być monitorowane pod kątem jakichkolwiek śladów zużycia, brudu oraz zanieczyszczenia wodą. Ponieważ standardowa analiza oleju daje ograniczony obraz zużycia ze względu na brak możliwości zidentyfikowania cząstek o rozmiarach większych niż 10-15 mikronów, konieczna może być analiza ferrograficzna.

Poprzez wdrożenie programu oceny kondycji środków smarnych, można monitorować i kontrolować zanieczyszczenie oleju przekładniowego i jego kondycję. Nasz program analizy oleju ocenia następujące wskaźniki dla systemu przekładniowego:

  • Stopień degradacji: Wydajność przekładni może ulec pogorszeniu, jeżeli lepkość oleju znacznie zmieni swoją wartość lub jeżeli w oleju nastąpią procesy utleniania.
  • Zanieczyszczenia: Typowymi zanieczyszczeniami są metale, ciała stałe i woda. Powinny one być natychmiast usunięte ze skrzyń biegów i przekładni, ponieważ pozostając w systemie skracają jego żywotność oraz obniżają wydajność.
  • TAN: Wzrost liczby kwasowej zwykle wskazuje na utlenianie, zanieczyszczenie wodą lub kwasowymi produktami. TAN jest dobrym wskaźnikiem serwisowania oleju.

 Przekładnie

Zestaw 1 Zestaw 2  Zestaw 3  Zestaw 4 
 Metale zużyciowe
 Zanieczyszczenia
 Dodatki uszlachetniające
 Lepkość kinematyczna (100˚C)
Lepkość kinematyczna (40˚C) 
 Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)
 Woda %
 Woda metodą KF ✓ 
 TAN (Liczba kwasowa)
 Klasa czystości