Analiza cieczy hydraulicznych

Diagnostyka oleju hydraulicznego

Systemy hydrauliczne należą do jednych z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia i muszą być ściśle monitorowane. 80% wszystkich awarii systemów hydraulicznych spowodowane jest złym stanem cieczy w nich pracujących. Nasz program analizy płynów hydraulicznych będzie monitorować stopień utlenienia (przez pomiar zawartości metali zużyciowych, liczbę cząstek i lepkość) i klasę czystości.

  • Zanieczyszczenia: Zanieczyszczenia takie jak woda, powietrze, piana oraz cząstki stałe mogą drastycznie zmienić właściwości płynu hydraulicznego, zarówno fizyczne jak i chemiczne, co powoduje przyspieszone zużycie oleju i uszkodzenia drobnych tolerancji zaworów, silników i siłowników.
  • Metale z procesów zużyciowych: Metale zużyciowe z pomp i innych elementów urządzeń mogą spowodować uszkodzenia i wpływają na funkcjonowanie precyzyjnych systemów hydraulicznych maszyn lub pras.
  • Ciepło: Nadmierne przegrzanie może znacznie zmniejszyć lepkość i potencjalnie skrócić żywotność oleju hydraulicznego oraz zmienić jego parametry.

 Systemy hydrauliczne

 Zestaw 1 Zestaw 2 Zestaw 3 Zestaw 4 
 Metale zużyciowe
 Zanieczyszczenia
 Dodatki uszlachetniające
 Lepkość kinematyczna (100˚C)
 Lepkość kinematyczna (40˚C)
 Analiza widma FTIR (Utlenienie, Nitrowanie, Sulfonowanie)
Woda %
 Woda metodą KF
 TAN (Liczba kwasowa) X 
 Klasa czystości